Нормативно-правова база

Національні нормативно-правові акти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року

Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року

Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію людського розвитку