ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ АБО СВІДКОМ БУЛІНГУ

 ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА та ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

socslugba123@gmail.com

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

СПРЯМОВАНИХ НА  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості»

на 2023-2024  навчальний рік

 

Заходи

Термін виконання   Відповідальний
1. Обговорення та прийняття правил поведінки в групах Вересень Класні керівники,  майстри в/н
2. Розміщення на сайті центру корисних посилань щодо допомоги та підтримки в ситуаціях насильства, булінгу та складних життєвих обставин Вересень Соціальний педагог
3. Розсилка в навчальні вайбер та телеграм групи телефонів гарячих ліній з протидії булінгу та насильству Вересень Соціальний педагог
4. Консультації працівників Центру з питань реагування на випадки  булінгу (цькування) у закладі освіти Вересень Адміністрація, соціальний педагог

 

5. Підготовка методичних рекомендацій для педагогів,  батьків та осіб, що їх замінюють з розпізнавання ознак різних видів насильства щодо дітей  Жовтень Соціально-психологічна служба
6. Акція «16 днів проти насильства»

 

25 листопада-09 грудня Соціально-психологічна служба
7. Просвітницька робота з попередження булінгу, кібербулінгу, насильства та різних видів дискримінації  Протягом року Соціальний педагог, майстри в/н, класні керівники
8. Оновлення інформації у  розділі протидія булінгу на сайті  закладу освіти Протягом року Відповідальний за роботу сайту
9. Дослідження безпечного навчального простору Протягом року Соціально-психологічна служба
10. Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на профілактику негативних явищ Протягом року Майстри в/н, класні керівники, соціальний педагог
11. Консультування класних керівників щодо організації роботи з попередження та профілактики булінгу Протягом року Соціально-психологічна служба
12. Проведення занять зі здобувачами освіти з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Березень Соціально-психологічна служба
13. Виховні години в групах з формування згуртованого колективу Протягом року Класні керівники, майстри в/н
14. Робота з батьками щодо попередження домашнього насильства (за потребою) Протягом року Заступник директора з НВихР, соціальний педагог

Заступник директора з НВихР                             Галина СІПНЕВСЬКА

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ              

УЧНІВ ЦЕНТРУ

 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.
 2. Не можна приносити на територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
 3. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 4. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з території в урочний час.
 5. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 6. Здобувач освіти повинен проявляти толерантне ставлення до оточуючих.
 7. Учні бережуть майно центру, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території.
 8. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, несуть матеріальну відповідальність.
 9. Будь які форми булінгу та дискримінаціїї на території центру та за його межами неприпустимі та підлягають відповідальності в межах чинного законодавства

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 3. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 5. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 6. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 7. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
 8. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас.
 9. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 10. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

 1. Під час перерви учень зобов’язаний:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу, якщо попросить вчитель;

– при зустрічі з вчителями, батьками, гостями учні вітаються і звільняють дорогу;

– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

 1. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по центру, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).
 3. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
 4. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, застосовувати фізичну силу.
 5. У центрі та на території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
 6. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

 1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроків, дотримуються черги при отриманні їжі.
 4. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
 5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
 6. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Учні не мають права під час знаходження на території і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил та Статуту учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

 1. Ці Правила розповсюджуються на всіх і є обов’язковими для виконання на всій території , а також під час усіх заходів, що проводяться у центрі.                                                      

 ПОРЯДОК

реагування на  випадки булінгу чи підозру про його вчинення

                           І.  Загальні положення

 • Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на випадки булінгу, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.
 • Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на випадки булінгу чи підозру про його вчинення

 1. Всі учасники освітнього процесу повинні повідомити про випадки булінгу (цькування), які їм стали відомі або про які вони підозрюють,  керівника закладу освіти, або уповноважену особу.
 2.  У разі, якщо випадок булінгу загрожує життю і здоров’ю його учасників, негайно повідомити поліцію, у разі необхідності органи охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги.
 3. Коли директор закладу освіти отримує заяву про випадок булінгу, він негайно повідомляє поліції, службі у справах дітей, батькам або законним представникам дитини.
 4. Директор видає наказ, яким визначає склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування). З метою неупередженого розгляду, для кожного конкретного випадку визначається новий склад комісії.
 5. Уповноважена особа фіксує заяву про випадок булінгу у журналі реагування на випадок булінгу (цькування) у закладі освіти.
 6. Комісія проводить розслідування (шляхом опитування учасників випадку, з`ясування наявності фото та відеофіксацій, підготовки висновку психологом тощо), розглядають та аналізують матеріали, визначають сторін булінгу (цькування), можливі причини випадку.
 7. Після завершення збору даних директор скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування). Члени комісії на засіданні планують заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), формують рекомендації для батьків або законних представників.
 8. ПОРЯДОК

  подання та розгляду заяв про випадки булінгу

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості», забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

  1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто , поштою або електронною поштою на вибір.

  1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

  ІІ. Порядок отримання заяв

  2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

  2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

  ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

  3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

  3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

  Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді, дублюються на папері.

  3.3. Якщо заявник особисто подав заяву, на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

  1. Розгляд заяв

  4.1. Отримана  зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

  4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

  4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

 

 

 

ОЗНАКИ ТОГО, ЩО ДИТИНА СТАЛА ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ:

 •  у дитини з’явилися синці та інші пошкодження, причину появи яких вона не пояснює;
 • дитина приходить із закладу освіти засмучена у брудному розірваному одязі і не пояснює причину такого стану;
 • вона має складнощі спілкування, в неї немає друзів;
 • дитина почала гірше вчитися, не хоче ходити дозакладу освіти, шукаючи різні приводи;
 • дитина почала повертатися з навчання іншим шляхом за відсутності об’єктивних причин;
 • у дитини з’явилися прояви саморуйнівної поведінки (травмування).

 

Тиждень з протидії булінгу

З 25 по 30 вересня 2023 року в ДНЗ “Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості” відбувся тиждень з протидії булінгу.
Соціальний педагог Дударьок Наіля Шамілійовна та практичний психолог Порункова Юлія Олександрівна організували та провели ряд заходів:
• Дослідження “Актуальність проблеми булінгу у період дистанційного навчання”;
• Цикл тренінгових занять “СТОП булінг”;
• Конкурс плакатів “Життя без булінгу”;
• Розсилка просвітницьких тематичних буклетів по навчальних групах у месенджерах Viber, Telegram.
Соціально психологічна служба центру максимально привернула увагу учасників освітнього процесу до проблеми булінгу та формування безпечного освітнього середовища.

 

Інформаційно – просвітницький захід

«Протидія булінгу в учнівському колективі»

В рамках Всеукраїнського тижня протидії насильства 09 листопада 2021 року в ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» завітали співробітники Немишлянського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. Старший інспектор відділу Ірина Братчикова на початку заходу нагадала неповнолітнім, що таке «булінг», які є види та прояви булінгу.  Відповіла на всі питання, які виникали у слухачів. Фахівець відділу Олександр Шафі розповів реальні історії із життя підлітків, які стали жертвами психологічного чи фізичного насильства у школі. Кілька учнів виявили бажання особисто поспілкуватися із співробітниками відділу, щоб мати можливість задати питання, які турбують, та які важко обговорювати у групі. Цікава бесіда, реальні історії із життя неповнолітніх, – все це дуже вразило присутніх.

Олександр Шафі дуже простими словами завершив цю зустріч: «Кожний має  знати, що булінг – це не круто, зовсім не круто! Було б набагато ліпше, якби люди замість булінгу робили щось добре один для одного».

Майстер-клас з елементами тренінгу «Булінг – не круто»

Для того щоб здобувачі освіти з ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості» розуміли значення поняття «булінг», вміли відрізнити булінг від жарту, проявляли почуття емпатії та переживання до людини, яка зазнає насильства, знали до кого вони можуть звернутися по допомогу,11 травня 2021 року учні групи МГШМ – 12 були запрошені на в Центральну дитячу бібліотеку   на майстер-клас з елементами тренінгу «Булінг – не круто», під час якого голова Громадської організації «Центр правозахисної та просвітницької діяльності «Бона Фідес», кандидат юридичних наук, адвокат, доцент Олег Лук’янчиков, ознайомив слухачів з формами та видами булінгу (цькування), та як протидіяти цьому явищу.

Всі учні активно приймали участь у завданнях і були толерантними один до одного.

У 2019 році набрали чинності норми закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який визначає поняття булінгу.

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, цькування) — це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

У ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» питанню протидії булінгу приділяється значна увага, проведений тиждень протидії булінгу, який розпочався із  тренінгу «СТОП БУЛІНГ» Сектору ювенальної пробації.

Спеціаліст Сектору Яна Шляхтіна розповіла учням про булінг, його наслідки та відповідальність за прояви булінгу по відношенню до однолітків.

20  вересня 2019 року в рамках тижня протидії булінгу у Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» з непідробною зацікавленістю та вогниками в очах підлітки прийняли участь у тренінговому занятті на тему “Прав людини та дитини”, що провели спеціалісти ЦДП “Компас”.

Це було заключне заняття тижня протидії булінгу, яке дозволило закріпити та узагальнити знання про булінг, провило СТОП та права людини.

В наш час питання булінгу  у дівчат звучить гостріше, через конкуренцію, темперамент, підвищений рівень агресії.

19 вересня 2019 року соціальний педагог центру Дударьок Н.Ш.  в рамках тижня протидії булінгу у Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» провела заняття з дівчатами-перукарями, на якому познайомила їх з поняттям БУЛІНГ, нагадала правила поведінки в групах і правила подолання конфліктних ситуацій.

18 вересня 2019 року в рамках тижня протидії булінгу у Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» соціальний педагог центру провела заняття з учнями з особливими потребами, на якому познайомила підлітків з поняттям БУЛІНГ, нагадала правила поведінки в групах і правила подолання конфліктних ситуацій, та разом з учнями вивчили жест СТОП.

Протидія та попередження булінгу

Такій темі був присвячений тематичний захід, який 16 вересня 2019 року в ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості» провели заступник директора з НВихР Сіпневська Г.Г. та соціальний педагог Дударьок Н.Ш. Мета заходу: ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до людини, яка зазнає цькування; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.

Участь у  Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці «Європа починається з тебе» приуроченому до святкування Дня Європи в Україні

15 травня 2019 року учні  ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості» взяли участь у  Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці «Європа починається з тебе» приуроченому до святкування Дня Європи в Україні та спрямованому на популяризацію європейських демократичних цінностей та європейської інтеграції серед учнівства, формування «європейської свідомості» та відчуття «громадянина Європи», усвідомлення серед молодих українців своєї приналежності до Європи.

Тренінг «Стоп булінг»

14 травня 2019 року соціальний педагог ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості» Дударьок Н.Ш. провела тренінг « Стоп булінг», на якому учні ознайомилися з поняттям, видами та структурою булінгу. Під час заходу підлітки взяли участь у вправах, завдяки яким змогли себе відчути і в ролі жертви цькування, і  в ролі  агресора були. Також вони дізналися про адміністративну відповідальність за булінг та визначилися, куди звертатися за допомогою, якщо стали об’єктом приниження або свідком цього. А також намалювали символічні «долоньки доброти», на яких записали свої ідеї, як підтримати того, хто став об’єктом цькування. Хочеться сподіватися, що думки, висловлені учнями, зроблять їх небайдужими до такого явища, як булінг.

Інформаційна книжкова поличка «STOP BULLYING»

Однією з актуальних проблем сьогодення є прояви насильницької поведінки в буденному житті, зокрема і у школі. Будь-який  підліток несподівано для себе може опинитись у ситуації, коли його ображають, висміюють чи бойкотують, або ж навпаки, може сам приєднатися до тих, хто знущається над іншою дитиною. Це явище прийнято називати «булінгом» (з англійської мови булінг у перекладі — залякування, цькування).  З метою навчити  учнів, толерантності, вмінню вчасно виявляти ознаки насильницької поведінки бібліотекар Данилова Н.Ю.  підготувала інформаційниу книжкову поличку «STOP BULLYING».