Щербак Т,О – Хімія

02.06.2020

02.06.2020 гр П-14 Узагальнюючий урок.Розв’язування розрахункових задач.

27.05.2020

27.05.2020гр П-14 Контрольна робота за темою Оксигеновмiснi органiчнi сполуки .

22.05.2020

22.05.2020 гр МШ-23Тема Узагальнюючий контроль знань

20.05.2020

15.05.2020

15.05.2020 грМШ-23 Тема. Повторення з теми ХiмiчнI реакцii

13.04.2020

13.05.2020гр.П-14 Тема Узагальнююче повторення

05.05.2020

05.05.2020 гр.П-14 Практична робота№1 Розв’язування експериментальних задач

04.05.2020

04.05.2020 гр.МШ-23Тема Розв’язування розрахункових задач

29.04.2020

29.04.2020 гр.П-14 Тема Вуглеводи.Сахароза,крохмаль,целюлоза.

28.04.2020

28.04.2020гр.П-14 Тема Вуглеводи.Класифiкацiя,iх утворення й поширення у природi.Глюкоза,формула й властивостi.

27.04.2020

27.04.2020. гр.МШ-23 Тема Розв’язування розрахункових задач,застосовуя принцип Ле Шательро

22.04.2020

22.04.2020 гр.П-14 Тема Закрiплення знань про карбоновi кислоти,естери,жири.

22.04.2020 гр.МШ-23 Тема Принцип Лета Шательe.

21.04.2020

21.04.2020.гр П-14 Тема Жири як представники естерiв.Класифiкацiя та властивостi жирiв.

16.04.2020

16.04.2020 гр.МГШМ-22 Тема Узагальнення та корекцiя знань за темою Хiмiчний зв’язок i будова речовини.

15.04.2020

15.04.2020 гр.П-14 Тема Естери,формули, номенклатура, властивостI.

15.04.2020 гр.МШ-23 Тема ХiмiчнI реакцii.Оборотнi й необоротнI хiмiчнi процеси.

14.04.2020

14.04.2020 гр.П-14 Тема Вивчення будови ,властивостей карбонових кислот.

14.04.2020.гр.С-11 Тема Узагальнюючий контроль знань за темою Оксигеновмiснi органiчнi сполуки.

13.04.2020

13.04.2020 гр.МГШМ-12 Тема Узагальнюючий контроль знать з теми Оксигеновмiснi органiчнi сполуки.

13.04.2020 гр.МГШМ-22Тема Узагальнюючий контроль знань за темою Хiмiчний зв’язок та будова речовини.

10.04.2020

10.04.2020 гр.МГШМ-22 Тема Узагальнення за темою Хiмiчний зв’язок i будова речовини.

09.04.2020

09.04.2020 гр. МШ-23 Тема Повторення та узагальнення з теми Хiмiчний зв’язок

09.04.2020. гр.МГШМ-22 Тема Кристалiчний i аморфний стани твердих речовин.

09.04.2020. Гр.С-11 Тема Практична робота№1 Розв’язування експериментальних задач.

08.04.2020

08.04.2020 гр.С-21 Тема Корекцiя знать з теми «Хiмiчнi реакцii”.

08.04.2020 гр.МГШМ-22 Тема Донорно-акцепторний механiзм утворення ковалентного зв’язку.

07.04.2020

07.04.20 гр.С-21 Тема Узагальнюючий контроль знать за темою ХiмiчнI реакцii

гр С-11 Сахароха

07.04.2020 гр.П-14 Тема Карбоновi кислоты ,класифiкацiя та властивост

 

03.04.2020

гр.МГШМ-22Тема Складання електронно-графiчних схем утворення ковалентного,йонного та металiчного зв’язкiвгр МГШМ-22

02.04.2020

02.04.2020гр.МГШМ-22 Тема Водневий хiмiчний зв’язок 02.04.2020гр.П-14Тема Узагальнюючий контроль з теми «Оксигеновмiснi органiчнi сполуки».

31.03.2020

31.03.2020 гр.МГШМ-22 Тема Металевий хiмiчний зв’язок

31.03.2020 гр.МШ-23 Узагальнення з теми

31.03.2020 гр.С-11 Тема Вуглеводи.Класифiкацiя,утворення й поширення у природI.Глюкоза,формула, властивостi.

31.032020 гр.МШ-23Тема Узагальнюючий контроль знань.

30.03.2020

30.03 2020 гр.МГШМ-22Тема Ковалентний хiмiчний зв’язок.

30.03.2020 гр.С-21Тема Узагальнююче повторення

30.03.2020гр.МШ-23 ТемаУзагальнююче повторення з теми Хiмiчний зв’язок.

27.03.2020

27.03.2020 гр МГШМ-22 Тема Ковалентний хiмiчний зв’язок.

27.03.2020 гр.МГШМ-22ТемаТипи хiмiчних зв’язкiв

27.03.2020 гр.С-11 Тема Закрiплення знань про карбоновi кислоти,естери ,жири .

26.032020

26.03.20. гр.С-11 Тема Жири як представники естерiв.Класифiкацiя та iхнI властивостI.

25.03.2020

25.03 гр.Мгшм-22 Закрiплення.Принципи заповнення електронних орбiталей.

25.03.гр С-11 Тема Естери,формули,номенклатура,властивостi.Гiдролiз естерiв.

24.03.2020 гр МШ-13

24.03.2020

24.03 гр.C-11 Тема Вивчення будови,властивостей,одержання та застосування карбонових кислот. 24.03 гр.МГШМ-22 Тема Узагальнюючий контроль знань

24.03 гр.Мш-23 Тема Будова речовини

24.03 грC-21 ТемаПоняття про гальваничний елемент як хiмiчне джерело електричного струму.

23.03.2020

23.03 гр.П-14 Тема Узагальнююче повторення. 

23.03 гр.С-21 Тема Гiдролiз солей 

23.03 грМГШМ-22 Узагальнююче повторення. 

23.03 гр.П-14 Тема Альдегiди,склад I будова молекул,властивостI.

20.03.2020 

20.03 22гр.Тема Електроннi та графiчнi формули атомiв неметалiчних елементiв.

20.03 21 гр Тема Розв’язування розрахункових задач за хiмiчними рiвняннями вiдносного виходу продукту реакцii. 

20.03 11 гр.Тема уроку КарбоновI кислоти

20.03 12 групп Тема Жири як представники естерiв

19.03.2020

19.03 11гр 2 ур.ХiмiчнI властивостI етаналю,його одержанная. Узагальнююче повторенна

19.03 22гр.Тема уроку Збуджений стан атома.

18.03.2020

18.03.2020 гр.МГШМ-22 Д/З Опрацювати п.1 виконати вправу 2-5 ст.12

17.03.2020

17.03.2020 гр.МГШМ-12

17.03.2020 гр. С-11,П-14

17.03.2020 гр.МШ-13

17.03.2020 гр.МШ-13

17.03.2020 гр. С-21,с.1

17.03.2020 гр.С-21 с.2