Коротка історія закладу

 Н е   з м о ж е м о   з а б у т и   м и   н і к о л и
Який важкий пройшов наш заклад шлях,
І   Ф З Н ,   і   б у д і в е л ь н а   ш к о л а …
Училище…Ліцей…
Ч и т а й   н а   с т о р і н к а х !

     У відповідності з Указом Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1940 р. «Про державні трудові резерви» на базі колишньої артелі «Паризька комуна» в місті Харкові по Харківському провулку, 1, 1 грудня 1940 р. була організована школа фабрично-заводського навчання № 7. Директором школи ФЗН № 7 був призначений тов. Лебеденко А.Г. Школа ФЗН № 7 готувала робітників для підприємств машинобудівної промисловості. 7 травня 1941 р. у школі ФЗН № 7 відбувся перший випуск учнів.
Почалася Велика Вітчизняна війна. В жовтні 1941 р. школа ФЗН № 7 була евакуйована у м. Куйбишев.
Після визволення м. Харкова у серпні 1943 р. школа ФЗН № 7 відновила свою роботу як школа ФЗН № 2.
З липня 1948 р. школа ФЗН № 2 була переведена на виробничу базу тресту «Харків-ВЗН-буд» Міністерства вищої освіти СРСР, який пізніше отримав назву трест «Житлобуд-1».
З 3 січня 1956 р. школа ФЗН № 2 з шестимісячним терміном навчання була реорганізована в будівельну школу з 10 місячним терміном навчання і готувала робітничі кадри теслярів, штукатурів, столярів.
15 липня 1957 р. наказом № 245 Харківського обласного управління трудових резервів будівельна школа № 2 реорганізована в будівельне училище № 2 з 2-х річним терміном навчання, яке готувало будівельників для будівельно-монтажного тресту № 88.
А в листопаді 1963 р. будівельне училище № 2 названо міським професійно-технічним училищем № 22 з дворічним терміном навчання.
Наказом № 277 від 25 червня 2003 р. ПТУ № 22 перейменовано у Харківський професійний ліцей будівництва та соціальної реабілітації.
Харківський професійний ліцей будівництва та соціальної реабілітації з 15 лютого 2012року перейменовано у  Державний навчальний заклад « Харківський професійний ліцей будівельних технологій (Наказ МОНМСУ  від 17.08.2011р  № 978, Наказ  ГУОН ХОДА від 06.09.2011р № 460, Наказ по ліцею від 15.02.2012р  № 35)

з 01.09.2017 до Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» приєднано  Харківський професійний електротехнічний ліцей (Наказ Міністерства освіти і науки України № 586 від 11.04.2017 р., наказ по ліцею від 31.08.2017 № 53)

Державний  навчальний заклад «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» змінив тип і назву  на Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 586 від 11.04.2017 р., наказ по ліцею від 28.03.2019 № 29)