Залож Я.С. – Математика

вайбер, телеграм 0953179008

03.06.2020

03.06.2020 МШ-23,геометрія,контрольна робота,текст контрольної по варіантам

02.06.2020

МШ-23,02.06.2020,лекція, виконання вправ,тест,площі бічної та повної поверхні призми

29.05.2020

П-14,29.05.2020,геометрія,контрольна робота- вектори

28.05.2020

МШ-23,28.05.2020,геометрія,перерізи многогранники

27.05.2020

МШ-23,27.05.2020,геометрія, лекція,посилання для перегляду, приклади,перерізи многогранників

П-14,27.05.2020геометрія,самостійна робота, повторення узагальнення знпнь, координати та вектори у

ШМ-22,27.05.2020,геометрія,контрольна робота- вектори

26.05.2020

МШ-23,26.05.2020,геометрія,лекція,Правильна піраміда

25.05.2020

25.05.2020.П-14,геометрія,самостійна робота, розвязування вправ

25.05.2020.ШМ-22,геометрія,самостійна робота, розвязування вправ

геометрія,С-11,25.05.2020,параллельність площин,лекція, дидактичний матеріал, вправи

С-11,25.05.2020, Геометрія,Контрольна робота з теми Паралельність прямиз та площин

22.05.2020

22.05.2020,геометрія,ШМ-22,тест,Повторення узагальнення, систематизація матеріалу-

22.05.2020,геометрія,П-14 Повторення знань, дії над векторами,які задани коорд

21.05.2020

МШ-23,21.05.2020 геометрія,лекція,піраміда

ШМ-22,21.05.2020,геометрія, Повторення знань, дії над векторами,які задани коорд

20.05.22020

П-14,геометрія,20.05.2020 ,виконання вправ, тест,Обчислення довжини вектора ШМ-22,геометрія,20.05.2020 ,виконання вправ, тест,Обчислення довжини вектора ШМ-22,геометрія,20.05.2020,обчислення довжини вектора,лекція,вионання вправвідстань

19.05.2020

19.05,2020,МШ-23,Геометрія,Лекція,риклади,Пряма та пральна призма,многограники, його елементи 19.05,2020,МШ-23,Геометрія,Лекція,риклади,Пряма та пральна призма,многограники, його елементи 19.05.2020,С-11,геометрія,повторення, бліцопитування,підготовка до контрольної роботи,

18.05.2020

18.05.2020. лекція, свмостійнаС-11,геометрія,повторення узагальнення .систематизація матеріалу ср1 П-14,18.05, геометрія,міні-лекція, самостійна робоиа,Відстань між двома точками

15.05.2020

ШМ-22,Лекція,розв’язування вправ,дидактичний матеріал,геометрія,15.05.2020 кут між векторами

14.05.2020

геометрія,С-11,14.05.2020,параллельність площин,лекція, дидактичний матеріал, вправи

Пряма та првильна призми,МШ-23 ,14.05,2020,лекція,тест

ШМ-22,14.05.2020,Алгебра,контрольна робота похідна,її застосування

13.05.2020

ШМ-22, 13.05.2020Повторення узагальнення знань, застосування похідної, самостійна робота Обчислення кута між векторами,Лекція,вправи для розвязання,П-14,13.05.2020

П-14,геометрія,формули для обчислення довжини між двома точками,лекція,виконання вправ

12.05.2020

12.05.20 МШ-23 призма

08.05.2020

08.05.2020 П-14 кут між векторами

07.05.2020

07.05.2020 П-14 довжина вектора розвязування вправ

06.05.2020

06.05.2020 П-14 Довжина вектора

06.05.2020 МГКШМ-22  найбільше та найменьше зн.ф.1

05.05.2020

05.05.2020 МГКШМ-22 застусування похідної

05.05.2020 МШ-23  Опуклі многограники

05.05.2020 П-14 розробка урока кр тригонометричні рівняння

04.05.2020 

П-14  Тема”Повторення,узагальнення знань з теми тригонометричні рівняння”

П-14  Тема “Повторення,узагальнення знань з теми тригонометричні рівняння”

30.04.2020

МГШМ-22 розробка урока екстремуми функції

МШ-23 контрольна робота похідна

С-11 розробка урока Повторення узагальнення знань степенева функція

 

29.04.2020

МШ- 23поторення правил знаходження значення на проміжку

П-14 розробка урока вектори у просторі.дії над векторами

28.04.2020

МШ-23 розробка урока найбільше та найменьше значення функції

П-14 вектори у просторі

27.04.2020

МГШМ-22 достатні умови зростання

П-14 найпростіші тригонометричні рівняння (2)

24.04.2020

МГШМ-22 кут між векторами

МГШМ-22Обчислення кута між векторами

23.04.2020

МГШМ-22 Достатні умови зростання спадання функції

МГШМ-22 ознака сталості функції

МШ-23 многограники, його елементи

22.04.2020

МШ-23 контрольна робота- вектори

П-14вектори у просторі

21.04.2020

гр МГШМ-22 контрольна робота диференціювання функцій

гр МШ-23 Повторення узагальнення, систематизація матеріалу-вектори

гр П-14 найпростіші тригонометричні рівняння

17.04.2020

МГШМ-22 Повторення узагальнення, систематизація матеріалу-правила диференціювання

МШ-23 розробка урока найбільше та найменьше зн.ф.1

П-14 розробка урока прості тригонометричні рівняння

16.04.2020

МГШМ-22 довжина вектора розвязування вправ

П-14 розробка урока формули додавання та наслідки зних

15.04.2020

МГШМ-22 виконування вправ диференціювання

МШ-23 розробка урока Повторення знань, дії над векторами,які задани коорд

П-14 розробка урока прямокутні координати в просторі

14.04.2020

МГШМ-22 вектори у просторі

МГШМ-22 Довжина вектора

МШ-23 застусування похідної

П-14 графік тригоном.функцій

13.04.2020

МГШМ-22 розробка урока правила диференціювання

МШ-23 розробка урока застосув похід до дослідж ф.

П-14 Контольна робота Перпендикулярність

С-11 розробка урока .Повторення узагальнення знань

10.04.2020

МГШМ-22 розробка урока вектори у пр.дії над вект

МГШМ-22 розробка урока правила диферец

МШ-1 3онтольна робота Перпендикулярність

МШ-23 розробка урока екстремуми функції

П-14 Повторення знань, відстані у просторі

С-11 розробка урока паралельність площин

09.04.2020

МГШМ-22 розробка урока – правила диферец

МШ-13 Повторення знань, відстані у просторі

МШ-23 достатні умови зростання

П-14 розробка урока кути між площинами

П-14 розробка урока кути між прямими, між прямою та площ.

С-11 параллельність площин

08.04.2020

МГШМ-22 розробка урока границя функції

МГШМ-22 розробка урока похідна геом.смысл

МШ-23 Достатні умови зростання спадання функції

П-14 відстані між площинами

С-11 розробка урока Степінь з раціональними показникомта її властивості

07.04.2020

МГШМ-12 розробка урока Контрольна робота з теми Паралельність прямиз та площин

П-14 розробка урока кр тригонометричні формули

С-11 розробка урока Степінь з раціональними показником.

06.04.2020

МГШМ-22 розробка урока декартові коорд.та вектори у прост.

МГШМ-32 розробка урока шар та сфера.тіла оберту

МШ-23 розробка урока вектори у пр.дії над вект

П-14 розробка урока Відстань між мимоб.прям.

С-31 розробка урока випадкова подія.відносна частота.вірогідність1.

С-31 розробка урока елементи комб.комб.правила

03.04.2020

гр МГШМ-32 розробка урока площа поверхні багатокутників гр МГШМ-32гр МШ-23 розробка урока коорд. вектора у пр.формула довж.вект         гр П-14 розробка урока Відстані у просторі

гр С-21 розробка урока к.р. вектори

гр С-21 розробка урока Повторення знань, дії над векторами

С-31 урок_11_клас_застосування_інтеграла

гр С-31

02.04.2020

гр МГШМ-22 розробка урока кр тригнер та ур.

гр МГШМ-32 розробка урока об’єм многограників

гр МШ-13розробка урока кути між прямими, між прямою та площ.

гр МШ-23 ознака сталості функції

гр С-21 Повторення узагальнення, систематизація матеріалу-вектори гр С-31 розробка урока комбінації геом.тіл3

01.04.2020

01.04.2020 ШМ-32 Розв’язування вправ   

гр С-21 повторення узагальнення .систематизація матеріалу

гр С-31 розробка урока комбінації геом.тіл2

П-14 розробка урока Відстань від прямої до площини

гр С-21 Повторення узагальнення систематизація матеріалу

гр МГШМ-23 контрольна робота диференц функ

гр МГШМ-22 контрольна робота диференц функ 

гр МГШМ-22 розробка урока прості тригонометричні рівняння2

31.03.2020

гр П-14 вограний кут МШ-13 розробка урока кути між площинами

С-21відстань

С-31 Тіла обертання

С-31розробка урока об’єм піраміди

гр 32розр.ур.елементи теор.вірог. та мат.стат.

30.03.2020

гр МГШМ-12 повторення узагальнення .систематизація матеріалу ср1

гр МШ-13 розробка урока к.р. Функції, їх властивості та графік.

гр П-14 графік тригоном функ

гр С-21 кут між векторами

гр С-21 розробка урока декартові коорд.та вектори у прост.

гр С-21розробка урока вектори у пр.дії над вект

27.03.2020

27.03.2020 гр МГШМ-12 розробка урока к.р. Функції, їх властивості та графік.

27.03.2020 гр МГШМ-32 нтеграл його застосування

27.03.2020 гр МШ-23Повторення узагальнення, систематизація матеріалу

27.03.2020 гр П-14розробка урока

27.03.2020 гр С-21 кут між векторами

27.03.2020 гр С-21контрольна робота диференц функ

27.03.2020 гр С-31 розробка урока лог ф. та власт.

26.03.2020

МГШМ-12 26.03.2020 озробка урока розвязування ірраціональних рівнянь

МГШМ-32 26.03.2020 розробка урока лог ф. та власт.

МШ-13 26.03.2020 розробка урока розвязування ірраціональних рівнянь

С-11-розробка-урока-ознака-парал.прямих

С-21 26.03.2020 розробка урока зростання та спадання ф

С–31 26.03.2020 розробка урока п.р.

25.03.2020

МГШМ-22 розробка урока вектори у пр.дії над вект

МГШМ-32 розробка урока комбінації геом.тіл2

МШ-23 розробка урока – правила диферец

П-14 розробка урока періодичність функцій

С-11 розробка урока ознака парал.прямих

С-21 кут між векторами

24.03.2020

24.03.2020 гр С-31презентація показ рівнянь

гр МГШМ-12 -2 24.03.2020розробка урока Повторення узагальнення знань.

гр МГШМ-12 24.03.2020 розробка урока парал.прямих та площин

гр МГШМ-22 24.03.2020розробка урока прості тригонометричні рівняння2

гр МГШМ-32 -2 24.03.2020 розробка урока деякі види пірамід

гр МШ-13 24.03.2020 відстані між

гр С-21 24.03.2020 розробка урока найбільше та найменьше зн.ф. -2

23.03.2020

23.03.2020 гр МШ-23 кут між векторами

гр МГШМ-12 23.03.2020 розробка урока парал.прямих та площин

гр П-14 23.03.2020 розробка урока Перпендикулярність прямих у просторі

гр П-14 23.03.2020

гр С-21 23.03.2020

гр С-31 23.03.2020розробка урока – похідна

20.03.2020

20.03.2020 гр МГШМ-12розробка урока Степінь з раціональними показникомта її властивості 20.03.2020 МГШМ-32розробка урока лог

20.03.2020 С-11розробка урока Степінь з раціональними показником.

20.03.2020 С-21розробка урока найбільше та найменьше зн.ф.1

20.03.2020 С-31розробка урока комбінації геом.тіл1

20.03.2020гр МГШМ-22розробка урока формули суми та різниці тригонометричних функцій

19.03.2020

розробка урока п.р.МГШМ-32

розробка урока формули зведення П-14

С-11 паралельність прямої та площині

С-21 – похідна геом.смысл

С-31 основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж аргументу

18.03.2020

18.03.2020 гр.шм-32

18.03.2020 гр С-31 (2)

18.03.2020 гр МГШМ-22

18.03.2020 гр С-31

18.03.2020 П-14

17.03.2020

Математика17.03.2020 гр.шм-32-2 урок

Математика 17.03.2020 гр.с-31

Математика17.03.2020 гр.шм-32

Математика17.03.2020 гр.шм-22

Математика 17.03.2020 гр.с-21

17.03.2020 гр. Шм-12 Математика

Математика17.03.2020 гр.мш-13

16.03.2020

16.03.2020 МГШМ-22 Завдання Математика

16.03.2020 МГШМ-32, С-31_

16.03.2020 Завдання математика С–11,П-14, МШ-13

16.03.2020 Математика завдання МШ-23