Інклюзивна освіта

ПОСТАНОВА КМУ від 14.02.2017 №88  

ПОСТАНОВА КМУ від 10.07.2019 № 636

Методичні рекомендації організація навчання_ООП в 2019-2020 н.р

Пам’ятка  батькам

  1. Основні терміни та законодавча база

 Що таке інклюзія?

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивне навчання?

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – особи з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у закладах професійної(професійно-технічної) освіти;

Інклюзивна група – група у закладі професійної(професійно-технічної)освіти,в якій поряд з іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

Діти з особливими освітніми потребами

Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру).

  1. Утворення інклюзивної групи в  закладі освіти.

Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з його батьків (чи іншого законного представника), а також висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти), індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) утворює інклюзивну групу.

  1. Перелік документів при вступі на навчання дитини з особливими потребами до закладу професійно (професійно-технічної) освіти– до заяви додаються:
  • медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати освітній заклад;
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво про народження;
  • висновок ІРЦ (ПМПК);
  • якщо дитина-інвалід – відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
  •  копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.