Правовий практикум «Знаємо права – виконуємо обов’язки»

У сучасних умовах українського суспільства правове виховання є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості  громадянина. Правова освіта спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань.

18 лютого 2019 року в ДНЗ «Харківський ПЛБТ» було проведено правовий практикум «Знаємо права – виконуємо обов’язки». Співробітники  ХОБЮ Захаріна В.О. та Ківшар Н.С.  ознайомили учнів з європейським досвідом дотримання прав людини, підлітки отримали практичні навички щодо антидискримінаційної освіти, виховання толерантності, поваги до прав людини як на уроках,  так і під час проведення позакласних виховних  заходів.  Під час проведення цього заходу  усі присутні мали змогу ознайомитися з соціальними, економічними та правовими аспектами конкретних ситуацій. Ця зустріч надала учням правову інформацію практичного характеру, ознайомила з типовими для їхнього віку соціально-правовими проблемами і способами їх вирішення, спираючись на конкретні норми законодавства України.