Відкритий урок

         12 лютого 2019 року в Державному навчальному закладі «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» викладач Сурган Лариса Петрівна провела відкритий урок з предмета «Будівельне креслення» за темою: «Методи проеціювання. Комплексне креслення». Урок було проведено з учнями групи МШ-13, першого курсу, з професії «Муляр».

         Основною мотивацією заняття було формування в учнів усвідомлення необхідності засвоєння знань для досягнення кінцевого результату навчання професійної компетенції. Досягненню поставлених цілей сприяла наявність та використання поетапно: демонстрація презентації, опорних конспектів, графічної наочності, магнітної дошки з дидактичними матеріалами, робота в парах, рівневі завдання на етапі закріплення нового матеріалу, взаємоконтроль під час перевірки результатів виконання завдань. Завдання були сформульовані викладачем чітко та зрозуміло. Лариса Петрівна ставилася до учнів з повагою, розумінням, дотримувалась тактовності. Методи навчання і виховання були використанні викладачем  досить результативні, не складні, скоординовані.

         Сурган Лариса Петрівна дотримувалась дидактичних принципів навчання і виховання: активності наочності навчання, послідовності, доступності. Мета уроку була досягнута.