Відкритий урок із зарубіжної літератури

1 березня 2019 року в Державному навчальному закладі «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» викладач зарубіжної літератури Ніколаєва Н.С. провела відкритий урок на тему «Поєднання буденного й фантастичного, символи та образи у творі Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами».

Урок розпочався з мотивування навчальної діяльності учнів на уроці. Використання буктрейлера та проблемне запитання налаштувало учнів на осмислення заданої теми.

Перевірка д/з була проведена у формі тестів на знання матеріалу попереднього уроку (  біографія Г.Г.Маркеса).

На етапі актуалізації опорних знань були використані повідомлення учнів та проведена «Евристична бесіда».

У ході сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу основний акцент був зроблений на роботу з текстом твору та його осмислення. Евристична бесіда, завдання пошуково-дослідницького характеру допомогли розкрити тему уроку, охарактеризувати головних героїв, з’ясувати проблематику, символіку та ідейно-художній зміст твору.

На етапі закріплення знань, умінь та навичок учні відповідали на проблемні запитання, виконували вправу «Асоціативний кущ».

Наталія Сергіївна використала на уроці  методи і прийоми навчання, які були доцільними і забезпечили достатньо високу результативність діяльності учнів. Цьому ж сприяла наочність на уроці: використання дидактичного матеріалу, мультимедійного супровіду уроку сприяло кращому засвоєнню навчального матеріалу.

 Урок було проведено на достатньому рівні. Мета уроку була досягнута.