Засідання методичної комісії педагогічних працівників будівельного профілю

10 грудня 2015 року відбулося засідання методичної комісії педагогічних працівників будівельного профілю. Голова МК Баструкова Наталя Петрівна.

         На засіданні розглядалися такі питання:

  1. Доповідь, викладача спецтехнології столярів Баструкової Н.П., на тему «Активізація творчої діяльності учнів ПТНЗ». Наталя Петрівна звернула увагу, що на уроках спец предметів викладач повинен спрямовувати учнів на творчу пізнавальну діяльність під час вивчення теми уроку чи взагалі всієї теми.           І значна увага відводиться прикладам компонування системи «питання/відповідь», які є основними засобами активізації проблемного навчання. Також розкриттю на уроках ключових понять навчального матеріалу і причинно-наслідкових залежностей, які лежать в основі технологічних процесів. Мета викладача дати учням тверді знання з предмета, навчити використовувати їх в практичній роботі, що дасть їм змогу в подальшому працювати по вибраній професії.
  2. Звіт майстра виробничого навчання Гончаренко С.М. щодо відвіданого семінару-практикуму на тему «Впровадження сучасних виробничих технологій у навчальний процес для забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю». Довела до відома про зміст семінару, який був змістовним та цікавим.
  3. Обговорення відкритого уроку майстра виробничого навчання Козиренко В.Б в групі Ш-1 на тему «Накидання розчинової суміші штукатурною лопаткою з сокола «з ліва на право» на стіни»